Taastrup Park Hotel A/S, Brorsonsvej 3, DK-2630 Taastrup Tlf. +45 43 71 18 19

CVR nr. 13922640

Bankoplysninger: Jyske Bank

Reg. nr. 5021
Konto nr. 4371184

IBAN: DK5550210004371184

Bic: JYBADKKK

Har du spørgsmål til bogholderiet, så skriv til vores bogholder Birthe Mathiassen på e-mail bm@tphotel.dk