Taastrup Park Hotel A/S, Brorsonsvej 3, DK-2630 Taastrup Tlf. +45 43 71 18 19
Børns vilkår
Vi synes, det er helt naturligt at hjælpe der, hvor tilværelsen ikke altid er så let. Derfor støtter vi løbende udvalgte sager.
Taastrup Park Hotel har valgt at bidrage til Børns Vilkår. Du kan også hjælpe.

Læs meget mere og giv din støtte.
Støt her